Halloween Day

Santhanam Vidhyalaya Senior Secondary School celebrated ๐‡๐š๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐ž๐ž๐ง ๐๐š๐ฒ with energy and enthusiasm on ๐Ÿ‘๐Ÿ๐ฌ๐ญ ๐Ž๐œ๐ญ ๐Ÿ๐ŸŽ๐Ÿ๐Ÿ‘. Celebrants wore masks and costumes for the celebration and for trick-or-treating. ๐“๐ซ๐ข๐œ๐ค-๐จ๐ซ-๐ญ๐ซ๐ž๐š๐ญ๐ž๐ซ๐ฌ went from one classroom to another with the threat that they will pull a trick if they do not receive a treat, and got a handful of candies. They also pulled some harmless pranks on their friends The celebration extended with ๐“๐ก๐š๐ง๐ค๐ฌ ๐ ๐ข๐ฏ๐ข๐ง๐ , where children showed their gratitude towards people who take care of them, by sharing the candies.